Obecny - podaj dalej: promowane

O Praktyce Świadomej Obecności

Istotą PRAKTYKI ŚWIADOMEJ OBECNOŚCI jest bycie świadomie obecnym  ze wszystkim, co dzieje się wewnątrz i wokół nas w chwili, która trwa, czyli teraz. W swoich zmysłach, w ciele i emocjach, z innymi osobami, naturą, otoczeniem. Doświadczanie tego co dla nas miłe i tego czego nie akceptujemy; swojej strony światła i strony cienia.

UZMYSŁAWIANIE sobie wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości.
Nauka przebiega poprzez pracę z 12 zmysłami; wszystkie  stanowią rodzaj furtek do chwili teraźniejszej. Oprócz tradycyjnych 5 zmysłów, jak np. DOTYK, SMAK czy SŁUCH, pracujemy m.in. ze ZMYSŁEM ŻYCIA, dzięki któremu człowiek konfrontuje wszystko, co w danej chwili czuje w swoim ciele i w emocjach. Kolejną furtką jest ZMYSŁ RUCHU, który – jak u małego dziecka – pozwala znaleźć najlepszą dla nas pozycję ciała, wywołuje ruch prozdrowotny  przynoszący samoregenerację. Otwiera na kontakt z ciałem i jego potrzeby.

Wynikiem pracy z 10 niższymi zmysłami , jest rozwój zmysłów wyższych: ZMYSŁU WSPÓŁISTNIENIA I ZMYSŁU JAŹNI.

bEATA DYRAGA, PRAKTYKA ŚWIADOMEJ OBECNOŚCIWszystko razem tworzy system ćwiczeń, których znaczenie i wartość można poznać tylko poprzez doświadczanie.
Co daje Praktyka Świadomej Obecności:
W efekcie lepiej radzimy sobie z emocjami w życiu codziennym. Przestajemy utożsamiać się ze swoimi problemami. Nie podejmujemy decyzji pod wpływem emocji. Znajdujemy dystans, który pozwala na szersze widzenie i bardziej kreatywne rozwiązywanie życiowych sytuacji.

  • Odczuwamy większy spokój, bo mniej w nas myślowego chaosu.
  • Jesteśmy bardziej efektywni, płyniemy z „prądem życia” zamiast z nim walczyć i go hamować.
  • Pojawia się wrażenie, że czas zwalnia.
  • Nasze życie nabiera jakości zamiast „ilości” – przeżywając świadomie każdą chwilę, dostrzegamy więcej i sięgamy głębiej.
  • Relacje z ludźmi stają się prawdziwsze; zaczynamy odbierać ludzi takimi, jacy są, a nie przez pryzmat własnych oczekiwań i emocji. Jest w nas więcej naturalnej otwartości i akceptacji cudzej inności. Uczymy się patrzeć i słuchać oczami i uszami duszy.###
  • Pod warstwami własnego ego – emocji, przekonań, iluzji – odkrywamy swoją prawdziwą naturę.

Symbolem Praktyki, a jednocześnie narzędziem, z którym pracujemy jest  spirala. 

Spirala obrazuje proces rozwoju świadomości człowieka poprzez zmysły - jest drogą do zmysłu jaźni. Narzedzie to powstało, aby ułatwić uczestnikom warsztatów proces zrozumienia tego, co się dzieje w wyniku praktyki.

PRAKTYKA ŚWIADOMEJ OBECNOŚCI nie jest terapią, techniką ani narzędziem rozwoju osobistego. Stanowi naukę świadomego życia. Jeżeli wprowadzimy ją do naszej codzienności, to wszystko, co robimy, stanie się  pełniejsze i bardziej wartościowe.  Nie koliduje z  żadną filozofia ani religią. Każdy z tej praktyki wynosi to, na co jest gotów, i co jest mu potrzebne. Może to być  lepsze radzenie sobie w pracy, jak również głęboki duchowy rozwój.

  

beata dyraga

Beata Dyraga jest nauczycielem rozwoju wewnętrznego. Od 16 lat prowadzi warsztaty, kursy, seminaria. W każdym aspekcie swojej pracy wprowadza nurt pozaintelektualnego potencjału człowieka, który wynika ze świadomego doświadczania, odczuwania życia tu i teraz. Jest twórcą i nieocenionym nauczycielem Praktyki Świadomej Obecności, uczącym ludzi słuchania siebie i doświadczania życia 12 zmysłami. Jej praca z ludźmi jest bardzo intuicyjna, prowadzenie warsztatu jest jak lepienie z gliny; każda kolejna chwila wynika z obecnej i w niej się rodzi. Jest również prekursorem trendu corporate wellness w Polsce, trenerem biznesu, coachem,  założycielem firmy Prodialog  (www.prodialog.pl). Z jej warsztatów skorzystało tysiące ludzi.

www.beatadyraga.pl