Misja | Beata Dyraga, Praktyka Świadomej Obecności
Obecny - podaj dalej: promowane

Misja

„OBECNY- podaj dalej” to otwarty ruch, którego celem jest danie ludziom możliwości doświadczania świadomej obecności w życiu - w chwili, która trwa, tu i teraz.  Bycia OBECNYM w każdej chwili swojego życia świadomie; nie w teorii, a w postaci konkretnego doświadczenia.

 

Inicjatorami ruchu „OBECNY - podaj dalej” jest Beata Dyraga wraz z absolwentami jej kursów Praktyki Świadomej Obecności. W wyniku praktyki rodzi się zdrowie, spokój, otwarte relacje z ludźmi, bardziej ekologiczny i pokojowy stosunek do życia, poczucie współistnienia z innymi, samorealizacji, a także poczucia głębokiej duchowości. Obecność jest najczystszą droga do przebudzenia świadomości; pozbawioną filozofii, idei czy też aspektów religijnych. 

Akcja ma na celu dotarcie do jak największej ilości ludzi poprzez niesienie idei świadomego życia - „podawanie dalej". Każdy, kto doświadczył w sobie jakiejś zmiany będzie tę akcję podawał dalej dając jednocześnie przykład własny.


Spotykamy się w całej Polsce na SPOTKANICH OTWARTYCH
, aby wspólnie praktykować Świadomą Obecność. Spotkania mają dla wielu ludzi charakter wzmacniający  i uzdrawiający.

We współczesnym świecie - pełnym gonitwy, chaosu informacyjnego, stresu i poczucia niespełnienia, najbardziej potrzebne jest ludziom zatrzymanie, spokój i poczucie sensu. To własnie daje Praktyka Świadomej Obecności.

 
W ramach ruchu OBECNEGO realizujemy:

  • Spotkania otwarte w całej Polsce (wspólne praktykowanie obecności czasem połączone z koncertami, wystawami itp.)
  • Wydarzenia o charakterze artystycznem
  • Imprezy integracyjne
  • Kanał  na Youtube  dla  OBECNYCH  „OBECNY- podaj dalej”  
  • Publikacje, artykuły
     

Czytaj  o Praktyce Świadomej Obecności